Хомогаметен пол

Полът, който произвежда гамети, еднакви по отношение на половите хромозоми. При всички бозайници, включително и при селскостопанските животни, женският пол е хомо­гаметен. При птиците хомогаметният пол е мъж­кият.

прегледи 2955