АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЮЯ

Речник
общо 442

А

 1. Абаксиален

 2. Абактериален

 3. Абдомен

 4. Абдоминално дишане

 5. Абдоминоцентеза

 6. Аберация

 7. Абисинска котка

 8. Аборигенна порода

 9. Абсолютен дневен прираст

 10. Абсолютен прираст

 11. Абсолютна възраст

 12. Абсорбция

 13. Австралийски кетълдог

 14. Австралийски териер

 15. Австралийско келпи

 16. Австрийски късокосмест пинчер

 17. Автозоми

 18. Аглутинация (Слепване)

 19. Агонизиращо дишане

 20. Аграрен

 21. Адаптационна способност

 22. Адитивна генетична варианса

 23. Адитивно действие на гените

 24. Аиди

 25. Акарицид

 26. Акбаш

 27. Акита ину

 28. Аклиматизация

 29. Алантоис

 30. Албинизъм

 31. Алгоритъм

 32. Алели

 33. Алелотип

 34. Алерген

 35. Алергия

 36. Алиментарен тракт

 37. Алофени

 38. Алтернативна изменчивост

 39. Американска късокосместа

 40. Американски кокер шпаньол

 41. Аминокиселини

 42. Амитоза

 43. Амоняк

 44. Анализиращо кръстосване

 45. Анафаза

 46. Английски булдог

 47. Английски кокер шпаньол

 48. Английски мастиф

 49. Андрогенна зигота

 50. Анеуплоидия

 51. Антагонизъм на признаците

 52. Антигени

 53. Антитела

 54. Антропозоонози

 55. Апенцелер

 56. Апортиране

 57. Арденско бувие

 58. Артрит

 59. Артродиния

 60. Артропатия

 61. Артросклероза

 62. Артроскоп

 63. Артроскопия

 64. Артроцентеза

 65. Асептична техника

 66. Асиметрия

 67. Асиметрия на селекционния ефект

 68. Асимптоматично

 69. Асистолия

 70. Аскорбинова киселина (ascorbic ac

 71. Асортативно съешаване

 72. Астения

 73. Астма

 74. Астроцитом

 75. Асфиксия

 76. Асцит

 77. Атавизъм

 78. Атаксия

 79. Ателектаза

 80. Атеросклероза

 81. Атлас (анатом.)

 82. Атомизация

 83. Атония

 84. Атопия

 85. Атравматичен

 86. Атрактанти

 87. Атриовентрикуларен

 88. Атриовентрикуларен възел

 89. Аутбридинг

 90. Афенпинчер

Г

 1. Гамети

 2. Гаметно безплодие

 3. Гаметогенеза

 4. Гамони

 5. Гаусово разпределение

 6. Ген

 7. Генеалогична линия

 8. Генеалогия

 9. Генетика

 10. Генетика на животните

 11. Генетика на поведението

 12. Генетичен анализ

 13. Генетичен код

 14. Генетичен мониторинг

 15. Генетичен параметър

 16. Генетичен полиморфизъм

 17. Генетичен потенциал

 18. Генетичен товар

 19. Генетична аномалия

 20. Генетична дистанция

 21. Генетична информация

 22. Генетична корелация

 23. Генетична регулация на пола

 24. Генетична хигиена

 25. Генетични хромозомни карти

 26. Генетично изместване

 27. Генетично отклонение

 28. Генетично равновесие

 29. Генетично сходство

 30. Генетично-автоматични процеси

 31. Генетично-екологично поколение

 32. Генетично-статистични методи в се

 33. Гени модификатори

 34. Гени супресори

 35. Генни мутации

 36. Генно инженерство

 37. Геногеография

 38. Генокопия

 39. Геном

 40. Генотип

 41. Генотипна варианса

 42. Генофонд

 43. Генофондно стопанство (ферма)

 44. Гепард

 45. Геренук

 46. Гинандроморфизъм

 47. Гленофимал териер

 48. Глухар

 49. Голямо швейцарско пастирско куче

 50. Гонади

 51. Група скачени гени

 52. Групов отбор

 53. Групов подбор

 54. Грюнендал

 55. Гупи