Хипотеза "един ген - един ензим"

Хипотеза, според която генът контролира само една полипептидна верига или синтезата само на един тип ензи­ми.

Според тази хипотеза в основата на процесите на обмяна на веществата лежат биохимични реак­ции, които се осъществяват чрез специфични ензи­ми, контролирани от гени.

прегледи 626

Препоръчани продукти