Светулка

Светулка

Светулките са твърдокрили насекоми, чиято най - характерна особеност са техните светещи органи, намиращи се по задните членчета на техните коремчета.

Забележителното светене при тези насекоми се дължи на сложен окислителен химичен процес, който се извършва в някои големи клетки. Процесът се нарича още "биолуминесценция".

 

Към статията: Светулка

прегледи 1297

Коментари за Светулка

  1. 1.

    ameizing