Крипторхизъм

Термин, с който се означава липсата (отсъствието) на единия или двата семенника (тестиса) в скроталната торбичка.

прегледи 837