Епизоотия

Терминът идва от старогръцки epi - над и zoon - животно.

Масово заразно заболяване по животните с широк мащаб. Инфекциозното заболяване обхваща един или повече животински видове на дадена територия.

прегледи 1231