Елевер

Специализирано стопанство за отглеждане на племенни бичета, получени след кръстосване по поръчка за по - нататъшно използване в главното предприятие.

прегледи 717