Едромащабна селекция

Включва система от методи на отбор и подбор, главно на разплодници, която осигурява генетично подобряване на голям масив от животни при всяко следващо поколение.

Теоретичната основа за едромащабната селекция е популационната генетика, а организационно-техническата - изкуственото осеменяване с дълбоко замразена сперма и анализът на популацията с ЕИМ.

прегледи 662