Дихибридно кръстосване

Това е вид кръстосване, при което се изучава унаследяването на две двойки гени. При това разпадането в двете двойки гени протича независимо едно от друго, поради което дихетерозиготните организми образуват четири типа гамети в равни съотношения, в два от които гените се намират в същото съчетание както при родителите, а в другите два - в нови съчетания (рекомбинации).

прегледи 905