Дехелминтизация

Термин, с който се означава унищожаването на паразит­ни червеи (хелминти) в организма (на кучето).

прегледи 1699