Глухар

Глухар

Глухарите са птици с много атрактивна окраска на тялото и издаващи изумителни звуци.

Разпространени са у нас, най - вече в Западните и Средни Родопи, но също и в Рила.

Към статията: Глухар

прегледи 1389