Генетика на животните

Представлява раздел от генетиката, който изучава наследствеността и изменчивостта на животните. Генетиката на животните е основа на съвременната теория и практика на отбора и подбора на животните.

прегледи 751