Атлас (анатом.)

Така се нарича първият шиен прешлен.