Атеросклероза

Аtherosclerosis - медицинско състояние, при което артериите се втвърдяват в резултат на прекомерни мастни натрупвания.