Атаксия

Медицинско състояние, при което дадено животно не е в състояние да контролира движението на мускулите си. Може да доведе до колапс или припадък.