Асфиксия

Медицинско състояние, което води до липса на кислород и последващо задушаване. Може да доведе до летален изход.