Астроцитом

Представлява вид мозъчен тумор, който се състои от астроцити (звездообразни клетки).