Абсолютен дневен прираст

Показател за увеличаването на телесната маса на младите животни, средно за един ден през определен период на отглеждането.

Изчислява се като отношение между абсолютния прираст и броя на дните на периода на отглеждане.

Измерва се в грамове.

прегледи 910