Чифтокопитни

термин: artiodactyla

Зоологически термин, използван за обозначаване на разред растителноядни плацентни бозайници. Името им идва от факта, че имат 2 развити пръста, които са превърнати в копита. Другите два пръста са закърнели и са обърнати назад.

прегледи 394