Хермафродити

Животни с междинна изява на половия признак, при които се наблюдава по - силно или по - слабо изразено развитие както на семенници, така и на яйчници. Хермафродити се срещат често при свинете и козите и по - рядко при конете и говедата.

Появата на интерсекси е генетично обусловена (генетични интерсекси), т.е. е резултат от известни нарушения в състоянието на половите хромозоми или в съотношението между полови хромозоми и автозоми.

5.0, 1 гласа
прегледи 1898