Хабитус

Показва външният вид на животното и съвкупността от признаци, които характеризират общия тип телосложение на животното.