Прогнатия

Издаване на горната челюст (максилата) напред.

прегледи 796