Ортозоонози

Наричат се още "преки зоонози" и включват група заболявания, които се предават директно, чрез контакт от животните на човека и обратно, или при консумиране на животински продукти (яйца, мляко, месо) и за индустриални цели (кожа, вълна).

5.0, 3 гласа
прегледи 766