Абактериален

Терминът е известен и като "небактериален" и показва, че няма наличие на бактерии в нещо.