Мръстене

Представлява процес на оплождане на хайверените зърна, извън майчиния организъм във водна среда, което се придружава с любовната игра.

прегледи 1833