Купиране

Отстраняване на част от ушите или опашката (на кучето) по оперативен начин.