Кръстосано опрашване

Това е процес на взаимно обогатяване.