Крупа

Представлява продължението на поясницата, задница на животното.