Кондиция

Характеризира общото телесно и физиологично със­тояние (на кучето).