Класификация на породите селскостопански животни

Разделяне на породите въз основа на екстериора, конституцията и насоката на продуктивност на животните.

Например в говедовъдството според насоката на продуктивност породите се делят на млечни, за мляко и месо, за месо и мляко и месни.

прегледи 723

Препоръчани продукти