Кинология

Терминът произлиза от гр. Кинос - куче, и Логос - наука

Представлява наука за кучето, която изучава произхода, породите, развъждането, отглеждането, храненето, обучени­ето, анатомо - физиологичните особености и др.

прегледи 1186