Интериор на животните

Съвкупност от вътрешни морфологични и биохомични особености на организма, свързани с продуктивните качества на животните.

Методите за оценяване на интериора имат голямо значение за прогнозирането на продуктивните и племенните качества на животните още в ранна възраст, както и за повишаване на ефективността на селекционно - племенната работа.

прегледи 793