Изолация

Ограничаване или липса на обмяна на гени между линии или популации. Изолация се наблюдава в природните популации.

В животновъдството се прилага в така наречените затворени популации, в които няма имиграция на животни.

прегледи 610