Изкуствено придобит имунитет

Имунитет, който се придобива с прилагането на ваксина.

Препоръчани продукти