Извадка

Част от изследвана съвкупност, по която се правят изводи за разпределение на приз­нака, отнасящи се за цялата съвкупност от живот­ни.

прегледи 731