Идеална популация

Несъществуваща реално популация, която се използва като математически модел за решаване на въпросите на популационната генетика и теоретичната селекция.

прегледи 706