Зигота

Представлява диплоидна клетка, образуваща се в резултат от сливане на мъжката и женската гамета. Образуването на зиготата може да се разглежда като момент на зараждане на новия организъм. От генетична гледна точка зиготата представлява генотипа на животното от новото поколение.

Зиготата често се нарича оплодена яйцеклетка. В нея се образува диплоидно ядро, в което единият хаплоиден набор от хромозоми е получен от майката, а другият - от бащата.

Коментари за Зигота

  1. 1.

    много благодаря