Еукариоти

Организми, които притежават морфологично обособено от цитоплазмата ядро. Към еукариотите се отнасят всички видове селскостопански животни.

прегледи 645