Епистатично действие на гени

Генетично обусловена генетична проява на признак, която се основава на взаимодействие на гени от различни локуси. Проявява се най - пълно при инбридинг и при кръстосване на животни от инбредни линии.

прегледи 758