Екстериорен индекс

Представлява отношение между показателите на отделни измервания, изразено в проценти. Използва се за оценяване на екстериора и конституцията. Допълва основната оценка на животното по развитие и продуктивност.

прегледи 683