Екология на животните

Това е раздел от биологията, който изучава закономерностите във взаимоотношенията между животните и природната среда.

Заедно с генетиката е теоретична основа за разработване на мерки за породно райониране и усъвършенстване на методите за развъждане и селекция на селскостопанските животни, особено при екстремни условия на средата.

5.0, 1 гласа
прегледи 1012