Екологична генетика

Това е раздел от генетиката, който изучава взаимодействието между генотипа и средата и екологичните различия между генотипните групи.

Екологичната генетика е теоретична основа за разработването на методи за развъждане и селекция на животни в различни екологични зони, при преместването на породи и линии животни от контрастни екологични зони и за научното обосноваване на породното райониране на видовете селскостопански животни.

прегледи 645