Еволюционно учение

Представлява комплекс от знания за еволюцията на живите организми. В основата му е еволюционната теория, създадена от Ч. Дарвин.

В съвременната биология термините "дарвинизъм" и "еволюционно учение" се употребяват като синоними. Съвременното еволюционно учение изучава влиянието на основните фактори, определящи генетичната еволюция.

5.0, 1 гласа
прегледи 708