Доминиране

Представлява явление, при което един от алелите на хетерозиготите (доминантният алел) оказва значително по - голямо влияние върху съответния признак, отколкото другият алел (рецесивният).

Доминирането може да бъде пълно и непълно. То намалява корелацията между родители и потомство и с това затруднява селекцията.

прегледи 3061