Добавъчни хромозоми: В-хромозоми

Това са малки, изцяло хетерохроматинови хромозоми, чийто брой се изменя при различните индивиди на един вид и дори в различни тъкани на един индивид.

Наличието на добавъчни хромозоми в клетките не е задължително, тъй като те са случайна добавка към нормалния хромозомен набор.

Влиянието им върху фенотипа на организма в повечето случаи е слабо, дори липсва, но увеличението им може да повлияе неблагоприятно върху жизнеспособността и плодовитостта на индивида. Добавъчни хромозоми са установени при лисиците.

прегледи 710