Диплоид

Представлява организъм, чиито соматични клетки съдържат двоен набор от хромозоми, формиращи хомоложни двойки.

Хомоложните двойки се образуват в зиготата, като се съчетават една хромозома от едната и втора - от другата гамета. Всички зиготи са диплоидни, тъй като се образуват от две гамети.

3.0, 1 гласа
прегледи 1515