Диалелно кръстосване

Представлява тип кръстосване, при което женските животни от една и съща група се съешават последователно с две мъжки животни.

Диалелното кръстосване се използва основно в свиневъдството за оценяване на племенната стойност на нерезите.

прегледи 803