Групов отбор

Това е форма на масов отбор, при който отбраните животни се разделят на групи в съответствие с различните цели на развъждането.

В стоковите стада говеда се отбират 3 основни групи: племенна, производствена и подлежаща на бракуване.

прегледи 609