Група скачени гени

Това са група от гени, локализирани в една хромозома. Броят на групите на скачване съответства на хаплоидния брой хромозоми.

При кокошките са установени 6 групи на скачване. При заека са установени 11 групи на скачване при 22 хромозоми в хаплоидния набор. При едрите животни са установени само единични групи на скачване.

3.0, 2 гласа
прегледи 2313