Гинандроморфизъм

Генетична мутация, при която се наблюдава наличие на белези на двата пола у един и същи индивид.

прегледи 804